top of page
Reading a Book_edited.jpg
Misją fundacji jest wspieranie  dzieci z wrodzonymi niedoborami odporności
oraz ich rodzin. 

Nasza misja

Misją fundacji jest wspieranie  dzieci z wrodzonymi niedoborami odporności oraz ich rodzin.  Schorzenia, na które cierpią nasi Podopieczni to bardzo rzadkie choroby, dlatego staramy się pomagać Im w bardzo szerokim zakresie.

Wspieramy finansowo

Pomagamy oswoić chorobę

Edukujemy

  • Wspieramy finansowo badania diagnostyczne,  nierefundowane przez NFZ

  • pomagamy w pokryciu kosztów leczenia nierefundowanym lekiem

  • pomagamy w zakupie  specjalistycznych sprzętów

  • zapewniamy pomoc socjalną  najbardziej potrzebującym

  • Organizujemy seminaria medyczne promujemy i upowszechniamy wiedzę na temat wrodzonych niedoborów odporności

  • Dbamy o wzrost świadomości społecznej w zakresie problematyki życia codziennego z wrodzonymi niedoborami odporności

  • Wspieramy finansowo badania  diagnostyczne, nierefundowaneprzez NFZ

  • pomagamy w pokryciu kosztów leczenia nierefundowanym lekiem

  • pomagamy w zakupie  specjalistycznych sprzętów

  • zapewniamy pomoc socjalną  najbardziej potrzebującym

"Ile dasz, tyle otrzymasz,

czasem z najbardziej niespodziewanej strony"

- Paulo Coelho

22–29 kwietnia – Światowy Tydzień Pierwotnych Niedoborów Odporności (PNO)

W tym roku nasza Fundacja również włączyła się aktywnie w propagowanie wiedzy na temat PNO. Zmieniajmy razem polską rzeczywistość – wciąż mamy ogromne niedoszacowanie liczby chorych i opóźnienie w rozpoznaniu choroby.

 

A jak wiadomo w PNO liczy się czas. Wczesne wykrycie oraz zastosowanie właściwego leczenia pozwala ograniczyć infekcje, zapobiegać powikłaniom układowym oraz poprawia jakość życia chorego, jak i jego najbliższych.

Kawa z Immunologiem

Kawa z immunologiem to cykliczne spotkania przeznaczone dla rodziców i pacjentów z wrodzonymi zaburzeniami odporności. 

Na każde spotkanie zapraszamy rodziców, z którymi będziemy rozmawiać przed kamerą na temat najważniejszych problemów, z którymi mierzą się na co dzień.

Tematyka kolejnych spotkań powstanie w oparciu o zgłaszane przez słuchaczy potrzeby i pytania.

Kubek kawy
niebo
4.jpg
Podopiecznym Fundacji Wymarzona Odporność
KRS 0000505151

Z kim współpracujemy

bottom of page