Wspieramy dzieci i dorosłych

z wrodzonymi niedoborami

odporności oraz ich rodziny.

  • Wspieramy finansowo badania diagnostyczne,  nierefundowane przez NFZ

  • pomagamy w pokryciu kosztów leczenia nierefundowanym lekiem

  • pomagamy w zakupie  specjalistycznych sprzętów

  • zapewniamy pomoc socjalną  najbardziej potrzebującym

  • Organizujemy seminaria medyczne promujemy                i upowszechniamy wiedzę na temat wrodzonych niedoborów odporności

  • Dbamy o wzrost świadomości społecznej w zakresie problematyki życia codziennego z wrodzonymi niedoborami odporności

  • Wspieramy finansowo badania  diagnostyczne, nierefundowaneprzez NFZ

  • pomagamy w pokryciu kosztów leczenia nierefundowanym lekiem

  • pomagamy w zakupie  specjalistycznych sprzętów

  • zapewniamy pomoc socjalną  najbardziej potrzebującym

"Ile dasz, tyle otrzymasz,

czasem z najbardziej niespodziewanej strony"

- Paulo Coelho

Aktualności

Chłodzimy

Gorączkowych

Regularnie uczestniczymy w Targach Chłodnictwa,
gdzie pojawiamy się z naszą akcją
Chłodzimy Gorączkowych

Mniej Odporni

To jest Franek
Franek nie ma jednego klocka.
Ten klocek odpowiada za jego odporność.

Z kim współpracujemy

Fundacja Wymarzona Odporność

Misją fundacji jest wspieranie  dzieci z wrodzonymi niedoborami odporności oraz ich rodzin.  Schorzenia, na które cierpią nasi Podopieczni to bardzo rzadkie choroby, dlatego staramy się pomagać Im w bardzo szerokim zakresie.

e-mail: biuro@wymarzonaodpornosc.org

KRS: 0000505151

NIP: 532 204 82 74

@ 2019 Fundacja Wymarzona Odporność | Stworzone przy pomocy WIX

|Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP. | Polityka prywatności