top of page
_MG_3473.jpg
  • Wspieramy finansowo badania diagnostyczne,  nierefundowane przez NFZ

  • pomagamy w pokryciu kosztów leczenia nierefundowanym lekiem

  • pomagamy w zakupie  specjalistycznych sprzętów

  • zapewniamy pomoc socjalną  najbardziej potrzebującym

  • Organizujemy seminaria medyczne promujemy                i upowszechniamy wiedzę na temat wrodzonych niedoborów odporności

  • Dbamy o wzrost świadomości społecznej w zakresie problematyki życia codziennego z wrodzonymi niedoborami odporności

  • Wspieramy finansowo badania  diagnostyczne, nierefundowaneprzez NFZ

  • pomagamy w pokryciu kosztów leczenia nierefundowanym lekiem

  • pomagamy w zakupie  specjalistycznych sprzętów

  • zapewniamy pomoc socjalną  najbardziej potrzebującym

"Ile dasz, tyle otrzymasz,

czasem z najbardziej niespodziewanej strony"

- Paulo Coelho

Biuro lekarski

Kawa z Immunologiem

Kawa z immunologiem to cykliczne spotkania przeznaczone dla rodziców i pacjentów z wrodzonymi zaburzeniami odporności. 

Na każde spotkanie zapraszamy rodziców, z którymi będziemy rozmawiać przed kamerą na temat najważniejszych problemów, z którymi mierzą się na co dzień.

Tematyka kolejnych spotkań powstanie w oparciu o zgłaszane przez słuchaczy potrzeby i pytania.

Kubek kawy

Aktualności

Podopiecznym
Fundacji Wymarzona Odporność
KRS 0000505151

Chłodzimy

Gorączkowych

Regularnie uczestniczymy w Targach Chłodnictwa,
gdzie pojawiamy się z naszą akcją
Chłodzimy Gorączkowych

Mniej Odporni

To jest Franek
Franek nie ma jednego klocka.
Ten klocek odpowiada za jego odporność.

Z kim współpracujemy

bottom of page