top of page
_MG_3473.jpg
Wspieramy  i dajemy nadzieję dzieciom 
z wrodzonymi niedoborami odporności oraz ich rodzinom. 

Nasza misja

Misją fundacji jest wspieranie  dzieci z wrodzonymi niedoborami odporności oraz ich rodzin.  Schorzenia, na które cierpią nasi Podopieczni to bardzo rzadkie choroby, dlatego staramy się pomagać Im w bardzo szerokim zakresie.

WSPIERAMY FINANSOWO

POMAGAMY OSWOIĆ
CHOROBĘ

EDUKUJEMY

  • Wspieramy finansowo badania diagnostyczne,  nierefundowane przez NFZ

  • pomagamy w pokryciu kosztów leczenia nierefundowanym lekiem

  • pomagamy w zakupie  specjalistycznych sprzętów

  • zapewniamy pomoc socjalną  najbardziej potrzebującym

  • Organizujemy seminaria medyczne promujemy i upowszechniamy wiedzę na temat wrodzonych niedoborów odporności

  • Dbamy o wzrost świadomości społecznej w zakresie problematyki życia codziennego z wrodzonymi niedoborami odporności

  • Wspieramy finansowo badania  diagnostyczne, nierefundowaneprzez NFZ

  • pomagamy w pokryciu kosztów leczenia nierefundowanym lekiem

  • pomagamy w zakupie  specjalistycznych sprzętów

  • zapewniamy pomoc socjalną  najbardziej potrzebującym

"Ile dasz, tyle otrzymasz,

czasem z najbardziej niespodziewanej strony"

- Paulo Coelho

niebo
22–29 kwietnia – Światowy Tydzień Pierwotnych Niedoborów Odporności (PNO)

W tym roku nasza Fundacja ponownie włączyła się aktywnie

w propagowanie wiedzy na temat PNO. Zmieniajmy razem polską rzeczywistość – wciąż mamy ogromne

niedoszacowanie liczby chorych i opóźnienie w rozpoznaniu choroby.

 

A jak wiadomo w PNO liczy się czas. Wczesne wykrycie

oraz zastosowanie właściwego leczenia pozwala ograniczyć infekcje, zapobiegać powikłaniom układowym oraz poprawia jakość życia chorego, jak i jego najbliższych.

niebo
4.jpg
Podopiecznym Fundacji Wymarzona Odporność
KRS 0000505151

Współpracują z Nami

bottom of page