top of page

O Nas

Cele i misja Fundacji

Misją fundacji jest pomoc dzieciom i dorosłym z zaburzeniami odporności,

osobom po przeszczepach oraz ich rodzinom.

Schorzenia, na które cierpią nasi Podopieczni to bardzo rzadkie choroby,

dlatego staramy się pomagać im w bardzo szerokim zakresie.

Współpracujemy z Kliniką Immunologii Instytutu

"Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie

Środki zebrane przez naszą fundację przeznaczamy na najważniejsze potrzeby naszych Podopiecznych.

Wspieramy finansowo

Poprzez zbiórki publiczne zdobywamy środki

na sfinansowanie badań diagnostycznych, nierefundowanych

kosztów leczenia, pomagamy w zakupie specjalistycznych sprzętów oraz organizujemy pomoc socjalną

najbardziej potrzebującym.


 

Edukujemy

Upowszechniamy wiedzę na temat wrodzonych niedoborów odporności, dbamy o wzrost świadomości społecznej w zakresie problematyki życia codziennego z wrodzonymi niedoborami odporności.

Promujemy zdrowy tryb życia już od najmłodszych lat poprzez rozpowszechnianie materiałów 

edukacyjno-dydaktycznych, a także

organizujemy spotkania z lekarzami.

Pomagamy

"Oswoić" Chorobę

Organizujemy coroczny zlot dla naszych Podpiecznych i ich rodzin

o wdzięcznej nazwie IMMUNOZLOT.

Celem spotkań jest zintegrowanie rodzin, wymiana doświadczeń w opiece nad chorymi

oraz aktywizacja do rozwijania pasji.

Organizujemy panele dyskusyjne z lekarzami, warsztaty psychologiczne i rehabilitacyjne oraz porady dietetyczne.

Pliki do pobrania

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania merytoryczne

Statut Fundacji

Potrzebujemy Twojego wsparcia!

bottom of page